آموزش مجازی در مجموعه ی آموزشی اندیشه


با آغاز همه گیری بیماری کرونا و شرایط خاصی که این بیماری همه گیر در دنیا و به تبع در کشور ما ایجاد کرد ، همه بخش های مختلف اداری سیاسی آموزشی در روند انجام امور و ارائه خدمات خود در مواجهه با این پدیده ی نوظهور و غیر قابل پیش بینی دچار محدودیت ها و اختلالات خاص خود شدند – مجموعه ی آموزشی اندیشه با اتکاء به پشتوانه ی تجربه ی سال های طولانی در امر آموزش و کارگروه مشورتی قدرتمند و اقدامات موسس محترم در راستای انجام رسالت خطیر آموزشی و فرهنگی خود متوقف به ارائه ی راه حل از طرف مراجع رسمی نشد و بلافاصله اقدامات لازم جهت فراهم کردن امکانات و زیر ساخت های لازم جهت حل این معضل را اتخاذ نموده و با خریداری تعداد قابل توجهی لپ تاپ – تبلت – راه اندازی اینترنت پر سرعت فیبر نوری به صورت اختصاصی – استفاده از پلتفرم ها و بستر های با کیفیت موجود و سایر امکانات مورد نیاز نسبت به راه اندازی سیستم آموزش مجازی اقدام نمود تا دانش آموزان محترم و خانواده های گرامی دغدغه ای نسبت به بحث آموزش و تحصیل نداشته باشند و نتیجه ی این اقدامات ارائه ی سرفصل های آموزشی به صورت کامل با کیفیت مطلوب و کاهش استرس دانش آموزان و خانواده های گرامی بود