کسب رتبه ی نخست کشوری در مسابقات تفکر و سواد رسانه سال ٩۶-٩٧
اسامی تیم تفکر و سواد رسانه دبیرستان اندیشه به شرح زیر بود :

آرین قیصر بیگی
محمد علی بهمنی
قاسم انصاری

لیست علاقه مندی ها 0