در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ با اطلاع رسانی قبلی انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه اندیشه در فضای مجازی شاد برگزار گردید و با توجه به آمار دانش آموزان ۸نفر به عنوان عضو اصلی و ۳نفر عضو علی البدل انتخاب گردید