این برنامه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و پخش سرود ملی آغاز شد؛ در ادامه مدیریت و معاونت محترم مدرسه ضمن عرض خوش آمدگویی نکاتی را مطرح کردند و در پایان انتخابات انجمن اولیا و مربیان برگزار شد.