بررسی رضایتمندی و پایش مستمر در سیستم آموزشی مجموعه ی اندیشه


مدیریت مجموعه ی آموزشی اندیشه در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و ارائه ی مطلوب خدمات خود با راه اندازی نظام پایش مستمر کادر آموزشی در طول سال تحصیلی ، ضمن کسب اطلاع از سطح کمی و کیفی خدمات این مجموعه و میزان رضایتمندی خانواده های محترم از سیستم آموزشی همواره می کوشد تا با ایجاد یک فضای مطلوب علاوه با تاکید بر افزایش عمق یادگیری ، دقیق ترین تغییرات در گزینش دبیران و نحوه ی آموزش محتوای دروس را مد نظر قرار داده تا چراغ علم را به اندازه ی توان خود درخشان و پرفروغ نماید

 

بدین منظور در سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩ ضمن ارتباط با تک تک خانواده های محترم دانش آموزان هر پایه به صورت جداگانه فرم نظر سنجی مربوط به هر دبیر توسط کارگروه پایش دبیران با دقت تکمیل و توسط مدیریت مجموعه بررسی گردید تا بنا به میزان رضایت دانش آموزان و خانواده های گرامی از دبیران محترم نسبت ابقاء یا اعمال تغییرات لازم اقدامات لازم صورت پذیرد

لیست علاقه مندی ها 0