در جهت سنجش دانش آموزان و آشنایی بیشتر با انواع سوالات آزمونهای منتا بهه صورت  هفتگی برای دانش آموزان پایه چهارم ، پنجم و ششم به صورت مشترک با دبستان پسرانه اندیشه و هر دو هفته یکبار برای داوطلبان ورود به مدارس خاص در فضای مجازی برگزار می گردد و با ارسال کارنامه اولیا و دانش آموزان از نتایج خود با خبر می شوند .

لیست علاقه مندی ها 0