کسب رتبه قهرمانی در مسابقات کشوری توسط دانش آموز بهار میرزاخانی در رشته شطرنج را تبریک عرض می کنیم