همه ساله در طول سال تحصیلی دانش آموزان تشوبق به شرکت در انواع مسابقات قرآنی ، فرهنگی و هنری می شوند و در پایان سال تحصیلی ،  از برگزیدگان این مسابقات با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس نقدیر می شود