به تكليف رسيدن، يك عيد به حساب مى آيد، چون از نظر عقلى و جسمى به حدّى رسيده ايم كه خداوند به ما دستور مى دهد و ما خوشحاليم كه خواسته ها و دستورهاى او را اطاعت كنيم و بنده شايسته او به حساب آييم و چه افتخارى از اين بالاتر؟ ما با «جشن تكليف»، نعمتهاى خدا را گرامى مى داريم و اين روز بزرگ را كه در آن به سنّ تكليف رسيده ايم، بعنوان يك روز پرشكوه و خاطره اى به يادماندنى به ياد مى سپاريم.

در تاریخ 20/12/99 همزمان با مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ( ص ) دانش آموزان پایه ی سوم این آموزشگاه جشن شکر گزاری به تکلیف رسیدن خود را با اجرای برنامه های شاد و متنوع در فضای مجازی برگزار کردند