جهت هم فکری اولیاء و آموزگاران و اطلاع اولیاء از وضعیت تحصیلی فرزندشان و همچنین آشنایی آنان با روش تدریس آموزگار جلسات هم اندیشی به صورت ماهیانه و با اطلاع رسانی قبلی  در فضای مجازی برگزار می گردد.  

لیست علاقه مندی ها 0