جلسه انجمن اولیا و مربیان: در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دعوت قبلی اعضای انجمن اولیا و مربیان جلسه ای حضوری در سالن آموزشگاه تشکیل گردید. در این جلسه پیرامون ادامه کار مدارس و نحوه حضور دانش آموزان تصمیم گیری به عمل آمد.