راه یابی دانش آموزان توانمند پایه ی نهم از مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا و کسب آمادگی برای حضور در مرحله نیمه نهایی .  هدف اصلی از برگزاری لیگ علمی پایا بین مدارس ، ارتباط بین علوم پایه و تقویت  دانش آموزان در تبدیل قدرت علم به عمل است .

لیست علاقه مندی ها 0