🏆🏆🏆 اخبار ورزشی

📌📌📌برگزاری مسابقات شطرنج انتخابی تیم دختران در مقطع ابتدائی

در روز شنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ مسابقات شطرنج انتخابی استعداد های برتر شطرنج ناحیه به میزبانی هیئت شطرنج شهرکرد در محل خانه شطرنج اندیشه برگزار گردید.
منتخبین تیم شطرنج دختران :
صبا پایمردی اول(دبستان اندیشه)
آنیتا شاهوردی دوم
یلدا کریمی سوم(دبستان اندیشه)
باران مهر طاهریان چهارم
آریانا شاهوردی پنجم