کسب عنوان دوم کشور  در زمینه نقاشی  توسط آقای امیر علی مقدس زاده کلاس پنجم مدرسه اندیشه شهرکرد  از منطقه ۲ پژوهشسرای ابن سینای شهرکرد ،در نخستین همایش نانوآموزان زاگرس تا خلیج فارس
به گزارش دبیرخانه همایش نانوآموزان زاگرس تا خلیج فارس ، اولین دوره این همایش، دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ عصر برگزار گردید.
این همایش توسط پژوهش سرای فرهیختگان ایلام و پژوهش سرای شهید خوشبخت بوشهر و با مشارکت مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ایلام،
انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان ایلام و…و با اهداف ترویج روش های تحقیق و پژوهش ،  آشنایی با نانوفناوری، ارائه آخرین یافته های علمی ، تقویت مهارت کار تیمی ، شناسایی استعدادهای دانش آموزی ، ایجاد فضای پورشور رقابتی و ایجاد زمینه بروز خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان سراسر کشور برگزار شد.