کلاس های اضافه جهت ایجاد آمادگی در دانش آموزان مستعد پایه نهم برای شرکت در آزمون های مدارس خاص ، برگزار گردید . تمام نکات مورد نیاز دانش اموزان توسط اساتید مجرب آموزشگاه در این کلاس ها به دانش آموزان ارائه می گردد .