در تاریخ 1400/2/29 دانش آموزان پایه ی سوم جشن شکرگزاری قرآن خود را با اجرای برنامه های متنوع در فضای مجازی برگزار کردند. 

لیست علاقه مندی ها 0