دوره تکنیک های موسیقی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های تکنیک های موسیقی

ویژه
رایگان

مبانی تئوری موسیقی

17.5 ساعت
مبتدی

این دوره دانش آموزان را با تئوری موسیقی آشنا می …

آنچه یاد خواهید گرفت
خواندن نت های موسیقی
ساخت مقیاس و آکورد